054-2335430 ☏

פינוי ומחזור

45345

חברת טימגרין שמה לה כמטרה  פתרון  ירוק שמסייע  להגנה על הסביבה  מבלי שהלקוח ימצא את עצמו הולך לאיבוד באיתור אחר ספקים שונים , חברת טימגרין מרכזת ללקוח את כל פינוי המוצרים הנוזליים בעבודה מקצועית ומסודרת בכל רחבי הארץ.

פינוי שמן צמחי ממסעדות

פינוי שמן אוטומטיבי ממפעלים ומוסכים

פינוי גריז משומש

פינוי מזוט לא שמיש

פינוי מיכלי סולר \נפט לא שמישים

פינוי סולר \נפט  פג תוקף.

הובלת/שינוע פסולות מסוכנות באמצעות מכליות, משאיות וביוביות  מחצר הלקוח ישירות למפעל מורשה

ביצוע פרויקטים בחצר הלקוח לצורך פינוי פסולות מסוכנות

בדיקות מעבדה מוכרות לחומרים נוזליים ותוקפם.

 

שירותים  אלו  מתבצעים  באופן פרטני לכל לקוח לאחר בדיקת היתכנות .

המוצרים אותם אנו מפנים מגיעים ישירות  לאתרי פינוי סופי מורשים ומוסכמים ע"י הרשויות של מדינת ישראל .

כל לקוח מקבל אסמכתא על כמות הפינוי עם כתובת אתר הפינוי שקביל בפני הרשויות.