054-2335430 ☏

תוסף אוריאה

1

תמיסת אוריאה מיועדת להפחית זיהום תחמוצות חנקן בגזי הפליטה של מנועי דיזל – והפיכתן  למולקולת חנקן  ומים.
ריכוז תמיסת האוריאה במים 1:2.

תצרוכת האוריאה כ-5% מתצרוכת הסולר (כ-1.7 ליטר ל-100 ק"מ נסיעה בינעירונית).
האוריאה חייבת לעמוד בדרישות תקן ,DIN 70020 עם רמת ניקיון גבוהה.
על גבי המשאית/אוטובוס, מותקן מיכל אוריאה וכן משאבת מינון מופקדת מחשב המזריקה תמיסת אוריאה אל זרם גזי הפליטה העוברים בדרכם מהמנוע אל ממיר הסינון.

ניתן להשיג בשני סוגי אריזות :
• ג'ריקנים בעלי נפח של 10 ליטר (במשטח יש 100  ג'ריקנים)
• קובייה שמגיעה עם משאבה שמתחברת ישירות למיכל האוריאה.
יתרונות השימוש באוריאה במשאיות ואוטובוסים:
• הפחתה ביצירת ערפיח
• חיסכון בדלק
• הפחתה משמעותית בפליטת גזי "חממה" CO2, ו- NOX
• מאפשר עמידת מנועי דיזל בתקני יורו,6 4,5
• אין שינויים במבנה המנוע